کل ذخایر زمین شناسی زغال سنگ کشور حدود 11 میلیارد تن می باشد. از این میزان 770 میلون تن آن قطعی و 3 میلیارد تن آن احتمالی و 7 میلیارد تن در کاتاگوری ممکن قرار دارد که در نواحی کرمان – البرزشرقی (سمنان) – البرزمرکزی (مازندران) و طبس گسترش دارند. (بیش از 76 درصد ذخایر زغال سنگ کشور در منطقه طبس قرار دارد.)

 

بعدی
قبلی