حوضه زغالدار طبس با وسعتی بیش از 30000 کیلومترمربع وذخیره اکتشافی 6 میلیارد تن زغال سنگ کک شو و حرارتی، غنی ترین و بزرگترین ناحیه زغالی ایران محسوب می گردد که در مناطق پرورده، نایبند، آبدوغی و مزینو گسترش دارد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران طی سالیان اخیر (سال های 94 تا 96) به منظور توسعه و بهره برداری از ذخایر موجود اقدام به انجام اکتشافات و ایجاد زیرساختهایی، عمدتا در بخش پرورده نموده است. ذخایر کشف شده ذغال سنگ از دو نوع کک شو و حرارتی است. ذخایر ذغال در پرورده و نایبند از نوع کک شو و در مزینو و آبدوغی، از نوع حرارتی است.

بعدی
قبلی