پروانه بهره برداری

شورای اقتصاد

محیط زیست

ماده 62

تضمین نامه دولت

بانک عامل مشخص شده

گواهی مسدودی ارزی

روش تامین منابع:به صورت EPC

روش معدنکاری: با روش تمام مکانیزه با استفاده از shield and shearer

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران

میزان دخایر: 44 میلیون تن زغال‌سنگ

پیش بینی مدت اجرای پروژه ساخت معدن:3 تا 4 سال

مدت بهره برداری از معدن:25 سال

بعدی
قبلی