شهرستان طبس از طریق جاده های آسفالته به استانهای یزد، خراسان، کرمان، اصفهان، و سمنان متصل می باشد. همچنین از طریق خطوط ریلی،شهرستان طبس به سایر مناطق کشور متصل می گردد. وجود فرودگاه فعال در شهر طبس نیز دسترسی این منطقه به سایر نواحی را تسهیل می نماید.

زیر ساخت های معدن

  • راههای ارتباطی

مسیر راه آهن از خط اصلی بافق – طبس تا معدن به طول 47 کیلومتر احداث شده استجاده آسفالته طبس معدن به طول 75 کلیومتر احداث شده است.

  • آب

در حال حاضر معدن دارای پروانه بهره برداری 7 حلقه چاه به میزان آبدهی 114 لیتر بر ثانیه می باشد وبرای راه‌اندازی کلیه طرح ها نیاز به اخذ مجوز لازم به منظور افزایش حجم آب به میزان حد اقل 256 تا 400 لیتر بر ثانیه نیاز می باشد. خط انتقال 12 اینچ آب به طول 57 کیلومتر موجود می باشد. مخازن ذخیره آب با ظرفیت کلی 6500 متر مکعب احداث شده است.

  •   برق

در حال حاضر خط انتقال برق 132 کیلو ولت از طبس به پروده یک و چهار و خط انتقال دو مداره برق 132 کیلو ولت از طبس به پروده به منطور تامین 55 مگاوات برق طرح توسعه معادن طبس در دستور کار قرار دارد.

بعدی
قبلی