ذخایر زغالی طبس بیش از 6 میلیارد تن مشتمل بر کک شو و حرارتی، است که غنی ترین و بزرگترین ناحیه زغالی ایران محسوب می گردد.

بعدی
قبلی