معرفی شهرستان طبس

  • شهرستان طبس با وسعت 55460 کیلومتر مربع در غرب استان خراسان جنوبی واقع شده است.

  • در سر شماری نفوس و مسکن سال 1390 جمعیت آن بالغ بر 75000 نفر می باشد.

  •  این شهرستان با استانهای خراسان رضوی، کرمان، یزد، سمنان و اصفهان هم مرز می باشد.

  • آب و هوای آن گرم و خشک و میزان بارندگی از 35 تا 145 میلیمتر در سال متغیر است.

بعدی