26 ژوئن مصادف با 5 تیر ماه “روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گرامی باد”
روابط عمومی مجتمع معادن زغال سنگ طبس