سلام ای ربنای غروب
سلام ای رزق و روزی پاک
سلام ای جمع افلاک و خاک
سلام ای لحظه های سحر
سلام ای بغض افطارها
سلام ای ماه دیدارها
سلام ای ختم یاسین و نور
سلام ای ماه عشق و سرور

حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد.

روابط عمومی مجتمع معادن زغال سنگ طبس