مجتمع معادن زغال سنگ طبس موفق به دريافت تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه شد

مجتمع معادن زغال سنگ طبس طي دو روز مميزي موفق به تمدید اعتبار گواهينامه هاي زیر شد.
ISO 9001:2015
ISO14001:2015
ISO45001:2018
اين مميزي به منظور رعايت پروتكل هاي بهداشتي و جلوگيري از شيوع بيشتر بيماري كوويد ١٩ به صورت آنلاين ( مجازي) برگزار شد.